Eleganckie mieszkanie w szarościach

Założeniem było stworzenie nowoczesnego, jednocześnie, eleganckiego mieszkania w bielach i szarościach.